Dijous 20 Gen 2022

QUÈ FA L'AMPA AL COL·LEGI: Resum d'activitats realitzades al curs 2013-2014.

L’Ampa és una associació formada pels pares i mares d’alumnes que estan matriculats/des en el col·legi. És voluntària, sens ànim de lucre i independent.

 

****QUÈ FA L’AMPA EN EL COL·LEGI?****

L’Ampa du a terme totes les activitats que guarden relació amb la vida dels nostres fills/es en el centre escolar i que no corresponen al professorat, ni al personal d’administració: informació i assessorament, defensa dels interessos de les famílies, suport a les tasques docents i al centre, organització d’activitats culturals, lúdiques. Per tot açò, pensem que totes les famílies haurien d'associar-se i tindre una actitut activa davant del que ocòrrega al nostre centre.

Ens financem gràcies a les quotes de les famílies associades (35€ per família/any) i amb les subvencions que concedeixen alguns organismes públics les quals són cada vegada menors.

Ser soci de l’Ampa no comporta cap obligació, només que en el cas que disposes de temps lliure i ganes de col·laborar ho podràs fer.

 

 

****¿QUÈ HEM FET DES DE L’AMPA DURANT EL CURS 2013_2014****

Encara que hem desenvolupat moltes altres activitats en anys anteriors preferim centrar-nos només en aquelles realitzades durant el curs 2013-2014 per a no induir a error ja que cada any varia en funció del pressupost i del personal col·laborador disponible. Així doncs, de forma resumida, aquestes són les tasques i activitats que hem dut a terme des de l’Ampa durant el curs passat.

GESTIÓ CORRENT DE L’ASSOCIACIÓ

El funcionamient diari de L’Ampa comporta una labor continua que inclou tasques diverses: administratives, de comunicació, tramitació d’ajudes, gestions bancàries, etc.

Manteniment del web.

Presència en el Consell Escolar del centre, al qual se tracten de fer arribar totes les aportacions, recomanacions, dubtes, problemàtiques... que ens transmeten a l’Ampa els pares/mares de l’associació.

Contractació, coordinació i gestió d’una assegurança escolar col·lectiva.

 

L'AMPA AMB LES NOVES TECNOLOGIES

El passat curs 2013-2014 es va crear la nova pàgina web de l'Ampa: des de la qual s'intenta tenir a tota la comunitat educativa com més actualitzada possible en temes relacionats amb l'ensenyament i en particular amb tot allò relacionat amb el nostre col·le. També es va idear la subscripció a les “Novetats de l'Ampa” perquè aquells pares/mares que ho desitjaren pogueren rebre en el seu correu electrònic les novetats publicades en el web a partir de l'endemà a la seua publicació.

Des de l'Ampa també es manté el Facebook d'acord amb el web.

Es va implantar la comunicació de les circulars als pares i mares a través del correu electrònic el que va permetre l'estalvi d'una gran quantitat de paper.

I per segon any consecutiu, l'Ampa ha col·laborat econòmicament en l'adquisició de les pissarres digitals per tal de provisionar al col·le d'aquestes en totes les seues aules, concretament aquest curs de van pagar amb el pressupost de l'Ampa dues pissarres.

ESCOLA MATINERA

L’Ampa es fa càrrec de les despeses de la Seguretat Social de la persona responsable de l’ Escola Matinera.

FOMENT DEL VALENCIÀ

Com tots els anys hem participat en les Trobades d'Escoles en Valencià amb un stand propi i també l'Ampa ha col·laborat en el muntatge i fianciació del taller de manualitats que realitzen el pares i mares dels/les alumnes de 6é curs. A més de col·laborar amb 500 euros mitjançant la compra d'un talonari de paperetes d'un sorteig a l'organització de l'esdeveniment (La Cívica).

Pel que fa al valencià, l'Ampa també va organitzar un curs de valencià per a pares/mares.

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS MIGDIA I VESPRADA:

L’Ampa s’encarrega de:

Contractar, coordinar i supervisar la realització d’activitats extraescolars a impartir en les hores de menjador, i a la vesprada.

Adquirir i renovar el material necessari per a la realització de les activitats.

Oferir i finançar guarderies per a que les mares/pares puguen assistir a les distintes reunions de les activitats.

 

ACTIVITATS ESPORTIVES:

L’Ampa s’encarrega de:

Contractar, coordinar i supervisar la realització d’activitats extraescolars de caràcter esportiu una vegada finalizada la jornada escolar (a partir de les 17:00).

Comprar el material esportiu així com les equipacions esportives, també gestiona la socialització d’aquestes amb el que suposa d’estalvi per a les famílies.

Oferir i finançar guarderies per a que les mares/pares puguen assistir a les distintes reunions de les activitats.

ACTIVITATS DE NADAL

És tradició que els dies previs a les vacances de Nadal el nostre Pare Noël duga llibres en valencià als xiquets/es d’Infantil i primer cicle de Primària.

També l'Ampa va organitzar, per segon curs consecutiu, el concurs de targetes nadalenques   entre els/les alumnes d’Infantil i Primària, que va tenir com a premi material escolar de dibuix i pintura, tot subvencionat per l'Ampa.

 

TORNEIG D’ESCACS.

Per quart any consecutiu, hem organitzat i finançat en col·laboració amb el centre i José Clemente, un torneig d’ESCACS que se realitzà durant un cap de setmana de maig.

FESTA FI DE CURS

La festa se concretà en les següents actuacions:

Dispensació de begudes i entrepans.

Recollida selectiva dels residus generats durant l’esdeveniment.

Lloguer de cadires.

Contractació vigilant jurat.

Col·laboració realització Foguera.

SOCIALITZACIÓ DELS LLIBRES DE TEXT

L’Ampa, en col·laboració amb el professorat, gestiona el projecte de socialització, que consixtix en que els llibres de text siguen utilitzats almenys per 3 xiquets/es. L’Ampa s’encarrega de la recollida els llibres usats, revisió de l’estat dels mateixos, adquisició dels llibres nous, apegat d’etiquetes de socialització i lliurament dels mateixos per aules.

 

COL·LABORACIÓ AMB EL CENTRE

L’Ampa oferix i financia guarderies per a que els pares/mares puguen assistir a les diferents reunions organitzades pel col·le.

AJUDES DIRECTES A ALUMNES, PARES/MARES

Se subvencionà l’autobús per al viatge de fí de curs i els regals que el centre lliurà als alumnes de 6é .

Se subvencionaren els autobusos en diverses eixides dels alumnes d’Infantil, 1r cicle y 2n cicle de primària i de 5é curs.

A més, l’Ampa té contractada a una persona per a realitzar els canvis de roba necessaris, en horari escolar i de menjador, dels xiquets/es, tant d’Infantil com de Primària.

I oferix i financia guarderies per tal que els pares/mares puguen assistir a les diferents reunions de l’Associació.

Aquesta mateixa persona contractada també atén al públic en l'oficina de l'Ampa de 17.00 a 18,00 de dilluns a dijous , servei que també paga l'Ampa.

TEATRE DE PARES/MARES

L’AMPA ha col·laborat amb el grup de teatre amb les despeses relacionades amb el muntatge teatral: pintura i material per als decorats, tel·les i accesoris de vestuari i maquillatge. El passat curs va tenir gran èxit l'obra: “La Zebra Camila”.

 

GRANJA ESCOLA

Preparació de l’activitat, organització de grups, documentació i reunions informatives.

Subvenció de l’utobús.

Acompanyament i supervisió de l’activitat in situ.

 

EIXIDA MEDIAMBIENTAL

Aquest curs no va haver-hi possibilitat de gestionar l'eixida mediambiental al Geolodia des de l'Ampa però sí es va publicitar des del web de l'Ampa per a que aquells/es pares i mares que així ho desitjaren hi anaren pel seu compte.

 

EN BICI Al SOROLLA

L'Ampa el passat curs 2013-2014 va engegar el projecte educatiu En bici al Sorolla per a promoure l'ús de la bicicleta entre els/les alumnes en els seus desplaçaments des de i cap al col·legi. Entre les activitats que es van desenvolupar destacar:

- La preparació dels diferents tallers, eixides urbanes i al camp. Xarrades.

- L'organització d'un corcurs per a la cerca del logotipus del projecte.

- La cerca de finançament privat, a més de l'aportació de l'Ampa, per a l'adquisició del    premi del concurs del logotipus així com l'adquisició de jupetins per als xiquets/es participants en aquest projecte.

- Disseny i manteniment d'un espai propi en el web de l'Ampa.

- Creació d'un blog propi del projecte: bicisorolla.blogspot.com.es

- La participació en un programa de ràdio per a la difusió del projecte.

XARRADES PER A MARES/PARES

Organització i subvenció de diversos tallers/xarrades per a pares i mares al llarg del passat curs com ara el taller de “Dolçaina”, taller “Educar en familia” (3 sesions) i taller “Salud en familia”.

 

ACTIVITATS REIVINDICATIVES DE DEFENSA DEL NOSTRE COL·LE I DE L’EDUCACIÓ PÚBLICA

Fora de les gestions pròpies de nostra associació i a causa de la greu situació per la qual travessa l’educació pública en els darrers temps, l’AMPA, ha participat en:

-      La Junta Directiva de la Federació d’AMPES “FAPA Enric Valor”, en què la nostra Ampa està federada.

-      Les Asssamblees de la Confederació AMPES Gonzalo Anaya.

-      Reunions i participació en la Plataforma per l’Ensenyament Públic.

-      Programes locals de ràdio: SER i Artegalia.

A més, l'Ampa va invertir treball i recursos econòmics en l'elaboració d'un tríptic per a la promoció del col·legi per a promocionar les matriculacions del curs següent (2014-2015) dins de la cAmpanya en defensa contra la supressió d'una unitat d'Infantil.

I ha participat en nombroses activitats reivindicatives, entre les quals cal destacar la replegada de més de 3.000 signatures i la posterior concentració en la Conselleria d’Educació, que evità la supressió d’una línia del centre.

Com veieu, el treball de l’AMPA és molt i variat, i en moltes ocasions, no és visible. Però això no li lleva la importància que té, perquè la finalitat última és el benestar dels nostres fills i filles. Per això és important la implicació i participació de tots/es nosaltres, cadascú en la mesura de les seues possibilitats.

Segell AMPA

 

___________

 

El Ampa es una asociación formada por los padres y madres de alumnos que están matriculados en el colegio. Es voluntaria, sin ánimo de lucro e independiente.

 

 

 

****¿QUÉ HACE EL AMPA EN EL COLEGIO?****

 

El Ampa lleva a cabo todas las actividades que tienen que ver con la vida de nuestros hijos/as en el centro escolar y que no corresponden al profesorado ni al personal de administración: información y asesoramiento, defensa de los intereses de las familias, apoyo a las labores docentes y al centro, organización de actividades culturales, lúdicas, etc… Por todo esto pensamos que todas las familias deberían asociarse y tener una actitud activa ante lo que suceda en nuestro centro.

 

Nos financiamos gracias a las cuotas de las familias asociadas (35€ por familia/año) y a las subvenciones que conceden algunos organismos públicos, las cuales son cada vez menores.

 

Ser socio del Ampa no conlleva ninguna obligación, sólo en el caso de que tengas tiempo libre y ganas de colaborar lo podrás hacer.

 


 

 

****¿QUÉ HEMOS HECHO DESDE EL AMPA DURANTE EL CURSO 2013-2014?****

 

Aunque hemos desarrollado otras muchas actividades en años anteriores preferimos centrarnos sólo en aquellas realizadas durante el curso 2013-2014 para no inducir a error ya que cada año varía en función del presupuesto y del personal colaborador disponible. Así pues, de forma resumida, éstas son las tareas y actividades que hemos llevado a cabo desde el AMPA durante el curso pasado.

 

 

 

GESTIÓN CORRIENTE DE LA ASOCIACIÓN

 

El funcionamiento diario del Ampa conlleva una labor continua que incluye tareas de diversa índole: administrativas, de comunicación, tramitación de ayudas, gestiones bancarias, etc.

 

Presencia en el Consejo Escolar del centro, al que se tratan de hacer llegar todas las aportaciones, recomendaciones, dudas, problemáticas, etc…, que nos hacen llegar al Ampa los padres de la Asociación.

 

Contratación, coordinación y gestión de un seguro escolar colectivo.

 

EL AMPA CON LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS

 

El pasado curso 2013-2014 se creó la nueva página web del Ampa: desde la cual se intenta tener a toda la comunidad educativa lo más actualizada posible en temas relacionados con la enseñanza y en particular con todo aquello relacionado con nuestro cole. También se ideó la suscripción a las “Novedades del Ampa” para que aquellos padres/madres que lo desearan pudieran recibir en su correo electrónico las novedades publicadas en la web a partir del día siguiente a su publicación.

 

Desde el Ampa también se mantiene el Facebook en consonancia con la web.

 

Se implantó la comunicación de las circulares a los padres y madres a través del correo electrónico ahorrando con ello una gran cantidad de papel.

 

Y por segundo año consecutivo, el Ampa ha colaborado económicamente en la adquisición de las pizarras digitales para provisionar al cole de éstas en todas sus aulas, concretamente este curso se pagaron con el presupuesto del Ampa dos pizarras.

 

ESCOLA MATINERA

 

El AMPA se hace cargo de los costes de la Seguridad Social de la persona responsable de la Escola Matinera.

 

FOMENTO DEL VALENCIANO:

 

Como todos los años el Ampa ha participado en les Trobades d'Escoles en Valencià con un stand propio y también ha colaborado en el montaje y la financiación del taller de manualidades que realizan los padres de los/as alumnos/as de 6º curso. Además de colaborar con 500 euros mediante la compra de un talonario de papeletas de un sorteo a la organización del evento (La Cívica).

 

También desde el Ampa se organizó un curso de valenciano para padres.

 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES MEDIODÍA Y TARDE:

 

El Ampa se encarga de:

 

Contratar, coordinar y supervisar la realización de actividades extraescolares a impartir en las horas de comedor, y por la tarde.

 

Adquirir y renovar el material necesario para la realización de las actividades.

 

Ofrecer y financiar guarderías para que los padres puedan asistir a las distintas reuniones de las actividades.

 

 

 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS:

 

El Ampa se encarga de:

 

Contratar, coordinar y supervisar la realización de actividades extraescolares de carácter deportivo a impartir una vez finalizada la jornada escolar (a partir de las 17:00).

 

Comprar el material deportivo así como las equipaciones y gestiona también la socialización de éstas últimas con lo que ello supone de ahorro para las familias.

 

Ofrecer y financiar guarderías para que los padres puedan asistir a las distintas reuniones de las actividades.

 

ACTIVIDADES DE NAVIDAD

 

Es tradición en el colegio que los días previos a las vacaciones de Navidad nuestro Pare Noël traiga libros en valenciano a los niños de Infantil y el primer ciclo de Primaria.

 

También el Ampa organizó, por segundo curso consecutivo, el concurso de tarjetas navideñas entre los alumnos de Infantil y Primaria, que tuvo como premio material escolar de dibujo y pintura, todo ello subvencionado por el Ampa.

 

 

 

TORNEO DE AJEDREZ

 

Por cuarto año consecutivo, hemos organizado y financiado, en colaboración con el centro y José Clemente, un torneo de AJEDREZ que se realizó durante un fin de semana de mayo.

 

FIESTA FIN DE CURSO

 

 

 

La fiesta se concretó en las siguientes actuaciones:

 

Dispensación de bebidas y bocadillos.

 

Recogida selectiva de los residuos generados durante el evento.

 

Alquiler de sillas.

 

Contratación guarda jurado.

 

Colaboración realización Hoguera.

 

SOCIALIZACIÓN DE LIBROS DE TEXTO

 

El Ampa, en colaboración con el profesorado, gestiona el proyecto de socialización, que consiste en que los libros de textos sean utilizados por al menos tres niños. El Ampa se encarga de la recogida de libros usados, revisión del estado de los mismos, adquisición de los libros nuevos, preparación de lotes, pegado de etiquetas de socialización y entrega por aulas.

 

 

 

COLABORACIÓN CON EL CENTRO

 

El Ampa ofrece y financia guarderías para que los padres puedan asistir a las distintas reuniones organizadas por el centro.

 

 

 

AYUDAS DIRECTAS A ALUMNOS/AS, PADRES/MADRES

 

Se subvencionó el autobús para el viaje de fin de curso y los regalos que el centro entregó a los alumnos de 6º.

 

 

 

Se subvencionaron los autobuses en diversas salidas de los alumnos/as de Infantil, 1r ciclo y 2n ciclo de primaria y de 5º curso.

 

Además, el Ampa tiene contratada a una persona para realizar los cambios de ropa necesarios, en horarios escolar y de comedor, de los niños tanto de Infantil como de Primaria.

 

Y ofrece y financia guarderías para que los padres puedan asistir a las distintas reuniones de la Asociación.

 

Esta misma persona contratada también atiende al público en la oficina del Ampa de 17.00 a 18,00 de lunes a jueves, servicio que también paga el Ampa.

 

TEATRO DE PADRES

 

El Ampa ha colaborado con el grupo de teatro en los gastos relacionados con la obra: pintura y material para los decorados, telas y accesorios del vestuario y maquillaje. El curso pasado tuvo gran éxito la obra “La Zebra Camila”.

 

GRANJA ESCUELA

 

Preparación de la actividad, organización de grupos, documentación y reuniones informativas.

 

Subvención del autobús.

 

Acompañamiento y supervisión de la actividad in situ.

 

 

 

SALIDA MEDIOAMBIENTAL

 

Este curso no hubo posibilidad de gestionar la salida medioambiental al Geolodia desde el Ampa pero sí se publicitó desde la web del Ampa para que aquellos padres y madres que así lo desearan fueran por su cuenta.

 

EN BICI AL SOROLLA

 

El Ampa el pasado curso 2013-2014 puso en marcha el proyecto educativo “En bici al Sorolla” para promover el uso de la bicicleta entre los/las alumnos en sus desplazamientos desde y hacia el colegio. Entre las actividades que se desarrollaron destacar:

 

- La preparación de los diferentes talleres, salidas urbanas y al campo. Charlas.

 

- La organización de un concurso para la búsqueda del logotipo del proyecto.

 

- La búsqueda de financiación privada, además de la aportación del Ampa, para adquirir el premio del concurso del logotipo así como la adquisición de chalecos para los niños/as participantes en dicho proyecto.

 

- Diseño y mantenimiento de un espacio propio en la web del Ampa.

 

- Creación de un blog propio del proyecto: bicisorolla.blogspot.com.es

 

- La participación en un programa de radio para la difusión del proyecto.

 

CHARLAS PARA PADRES

 

Organización y subvención de varios talleres / charlas para padres durante el curso pasado tales como taller de “Dolçaina”, taller “Educar en familia” (3 sesiones) y taller “Salud en familia”.

 

 

 

ACTIVIDADES REIVINDICATIVAS DE DEFENSA DE NUESTRO COLE Y DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA

 

Fuera de las gestiones propias de nuestra asociación y debido a la difícil situación que atraviesa la educación pública en los últimos tiempos, el AMPA ha participado en:

 

- La Junta Directiva de la Federación de AMPAS “FAPA Enric Valor”, en la que nuestra Ampa está federada.

 

- Las Asambleas de la Confederación Gonzalo Anaya.

 

- Reuniones y participación en la Plataforma per l’Ensenyament Públic.

 

- Programas locales de radio: SER y Artegalia.

 

Además, el Ampa invirtió trabajo y recursos económicos en la elaboración de un tríptico para la promoción del colegio frente a las matriculaciones del curso siguiente (2014-2015) dentro de la cAmpaña en defensa contra la supresión de una unidad de Infantil.

 

Y ha participado en numerosas actividades reivindicativas, entre las que cabe destacar la recogida de más de 3.000 firmas y la posterior concentración en Conselleria de Educación, que evitó la supresión de un aula de Infantil.

Como veis, el trabajo del AMPA es mucho y muy variado y, en muchas ocasiones, no es visible. Pero no por eso deja de ser importante, porque la finalidad última es el bienestar de nuestros/as hijos/as. Por eso es importante la implicación y participación de todos nosotros/as, cada uno/a en la medida de sus posibilidades.

Segell AMPA