Dijous 20 Gen 2022

DELEGACIÓ DE VOT

DELEGACIÓ DE VOT PER A L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE L’ AMPA DEL CEIP JOAQUÍN SOROLLA

 

Davant de la impossibilitat d'assistir personalment a l'Assemblea General convocada el dia _________________________,

               

__________________________________________________________ amb DNI núm. _______________________

per la present delegue la meua representació i vot en favor de ____________________________________________

amb DNI núm. __________________________ perquè em represente i vote en nom meu.

 

Signat (soci/a delegant)                                                                       Signat (soci/a delegat/da)

 

 

 

Darrera modificació el Divendres, 15 Octubre 2021 20:55