Dissabte 18 Set 2021
Dijous, 24 Setembre 2015 10:24

Imprés per a la presentació de candidatura a membre de la Junta Directiva.

Escrit per 

 

D./Dª ............................................................................................................................................,

Amb DNI/NIE núm. ......................................................., en qualitat de soci/a de l’AMPA Joaquín Sorolla,

EXPOSA:

Que vol presentar la seua candidatura per a ser designat/da com a component de la Junta Directiva de l'AMPA Joaquín Sorolla.

 

 

 

 

I perquè conste als efectes oportuns , redacte el present escrit en Alacant , ........... de .................... de 2015.

 

 

 

 

Llegir 4212 vegades Darrera modificació el Dissabte, 31 Octubre 2015 18:19
Inicieu sessió per enviar comentaris