Dimarts 19 Oct 2021
Formularis

Formularis (9)

Dimarts, 01 Desembre 2020 21:02

Inscripción como miembro de la AMPA

Escrit per

CIRCULAR PARA LA INSCRIPCIÓN COMO MIEMBRO

AMPA CEIP JOAQUÍN SOROLLA

Estimadas familias:

Queremos haceros partícipes de las actividades organizadas por la AMPA e invitaros a asociaros, con el objetivo de tener más peso y hacer del colegio un espacio más adecuado y atractivo.

Desde hace años la AMPA organiza:

  • Visita del Pare Noel y concurso de postales navideñas

También tratamos de colaborar con el centro para mejorar las infraestructuras, buscando que las condiciones para la docencia sean las mejores posibles. Para ello vamos a proporcionar al colegio unos medidores de CO2, que permitirán a los maestros y maestras saber si las aulas están bien ventiladas sin que las ventanas hayan de estar permanentemente abiertas.

Aunque en el curso actual las condiciones de pandemia nos hará difícil o imposible organizar algunas actividades (como las extraescolares), desde la AMPA queremos intentar organizar alguna salida o visita cultural, porque pensamos que nuestros hijos/as se lo merecen.

Por todo esto, os invitamos a asociaros a la A.M.P.A., participar en las asambleas que hacemos y aportar cualquier idea interesante.

Para hacer la inscripción debéis rellenar el formulario online:

https://forms.gle/mttQE8uBhRiKCedN6

Una vez rellenado el formulario hay que ingresar 15€ en la cuenta bancaria de la AMPA (ES49 2038 6300 96 6000046217) y enviar el justificante por correo electrónico a Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la. .

Si os inscribísteis a principio de curso, sólo hace falta que hagáis el ingreso de la cuota en la cuenta de la AMPA y enviéis el justificante.

IMPORTANTE: Indicad en el concepto del ingreso el nombre, apellidos y curso de vuestros hijos/as.

Además, como todos los años, si queréis contratar el seguro escolar, debéis hacer un ingreso de 10€ por alumno y enviar el justificante con los nombres y apellidos de los alumnos asegurados al correo de la AMPA.

Para cualquier consulta nos podéis escribir a: Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la. .

 

Divendres, 16 Octubre 2020 06:14

Inscripció com a membre de l'AMPA

Escrit per

CIRCULAR PER A LA INSCRIPCIÓ COM A MEMBRE

AMPA CEIP JOAQUÍN SOROLLA

Benvolgudes famílies,

Volem fer-vos coneixedors de les activitats organitzades per l’AMPA i convidar-vos a associar-vos amb l’objectiu de tindre més força per a fer del col·legi un espai més adequat i atractiu.

Des de fa anys l’AMPA organitza:

A més tractem de col·laborar en el centre per a la millora de les infraestructures, buscant que les condicions per a la docència siguen les millors possibles. En este sentit, anem a proporcionar al col·legi uns mesuradors de CO2 que permeten als i les mestres saber si les aules estan ben ventilades sense que les finestres hagen d’estar permanentment obertes.

Encara que durant el curs actual, les condicions de la pandèmia ens faran difícil o impossible organitzar algunes activitats (com les extraescolars), des de l’AMPA volem intentar organitzar alguna eixida o visita cultural al centre, perquè pensem que els nostres fills/es ho mereixen.

Per tot açò, vos convidem a inscriure-vos a l’AMPA, participar en les assemblees que fem i aportar qualsevol idea interessant.

Per a fer la inscripció heu d’emplenar el formulari web següent:

https://forms.gle/mttQE8uBhRiKCedN6

Una vegada emplenat el formulari heu de fer l’ingrés de 15€ en el compte bancari de l’AMPA (ES49 2038 6300 96 6000046217) i enviar el justificant per correu electrònic a Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la. .

Si ja vos vau inscriure a principi de curs, només cal que feu efectiu l’ingrés de la quota en el compte bancari de l’AMPA i envieu el justificant.

IMPORTANT: Indiqueu en el concepte de l’ingrés el nom, cognoms i curs dels vostres fills/es.

A més, com tots el anys, si voleu contractar l’assegurança escolar, cal que feu l’ingrés de 10€ per alumne i envieu el justificant amb els noms i cognoms dels alumnes assegurats al correu de l’AMPA.

Per a qualsevol consulta, recordeu que ens podeu trobar a l’adreça Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la. .

Dijous, 24 Setembre 2015 10:24

Presentació de candidatura a membre de la Junta Directiva

Escrit per

 

.......................................................................................................................................................................................,

amb DNI/NIE núm. ......................................................., en qualitat de soci/sòcia de l’AMPA del CEIP Joaquín Sorolla,

EXPOSA:

Que vol presentar la seua candidatura per a ser designat/da com a component de la Junta Directiva de l'AMPA del CEIP Joaquín Sorolla.

 

 

 

 

I perquè conste als efectes oportuns, redacte el present escrit en Alacant a ........... de .................... de ........

Signat:

 

 

 

 

Dimecres, 27 Maig 2015 14:35

DELEGACIÓ DE VOT

Escrit per

DELEGACIÓ DE VOT PER A L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE L’ AMPA DEL CEIP JOAQUÍN SOROLLA

 

Davant de la impossibilitat d'assistir personalment a l'Assemblea General convocada el dia _________________________,

               

__________________________________________________________ amb DNI núm. _______________________

per la present delegue la meua representació i vot en favor de ____________________________________________

amb DNI núm. __________________________ perquè em represente i vote en nom meu.

 

Signat (soci/a delegant)                                                                       Signat (soci/a delegat/da)

 

 

 

Divendres, 06 Juny 2014 00:00

Fitxa de l'alumne/a. Granja - escola

Escrit per

FITXA DE L'ALUMNE/A

NOM .................................................................................................................... CURS............

ADREÇA.....................................................................................................................................

TELÈFONS DE CONTACTE.............................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

DADES PERSONALS

MALALTIES.................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

PRESA DE MEDICAMENTS...........................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

OBSERVACIONS..........................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................                        

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

D/Dª ..........................................................................................................................................

PARE/MARE/TUTOR/A DE L'ALUMNE/A......................................................................................

.......................................................................................................... CURS...............................

AUTORITZE al meu fill/a al fet que participe en l'excursió a la granja escola Altalluna (Onil) que tindrà lloc els dies 5, 6 i 7 de juny. Alacant,     de maig de 2015.

D/Dª ..........................................................................................................................................

PARE/MARE/TUTOR/A DE L'ALUMNE/A......................................................................................

.......................................................................................................... CURS...............................

SI/NO AUTORITZE a l'AMPA del CEIP Joaquin Sorolla a pujar fotos en el facebook de les activitats realitzades pel meu fill/a a la Granja Escola.

Alacant,    de maig de 2015.

Us deixem una plantilla per a l'arreplega de signatures.

Encara tenim molta faena per fer.

Ànim!  Tots junts podem.

Divendres, 14 Març 2014 00:00

Delegació de vot

Escrit per

logo ampa

 

 

 

DELEGACIÓ DE VOT PER A L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE L’ AMPA JOAQUÍN SOROLLA

 

Davant de la impossibilitat d'assistir personalment a l'Assemblea General convocada el dia 18 de juny de 2015 a les 17.15 h en primera convocatòria, i a les 17.30 h en segona convocatòria, al Saló d’Actes del col·legi,

               

D./ Dª. __________________________________________________________ amb DNI núm.__________________

per la present delegue la meua representació i vot a favor de D./ Dª. ______________________________________

amb DNI núm. __________________________ perquè em represente i vote en el meu nom.

Signat (soci/a delegant)                                                                       Signat (soci/a delegat/da)

                                        

                                                                                                              

______________________                                                                                  __________________

 

Dimecres, 18 Setembre 2013 19:56

Renovació Junta Directiva

Escrit per

logo ampa

 

En/na _______________________________________________________________________,

amb DNI/NIE número ________________________, en qualitat de socio/a de l'Ampa Joaquin Sorolla

 

EXPOSA

 

Que vol presentar la seua candidatura per a ser triat/triada com a Component de la Junta Directiva

de l'AMPA Joaquin Sorolla.

 

I perquè conste als efectes oportuns, redacte el present escrit a Alacant a, _____________ de setembre de 2013.

 

 

Signat: __________________________________________________

Dimecres, 18 Setembre 2013 11:07

ordre rebut domiciliació

Escrit per

logo ampaORDEN DE DOMICILIACIÓN DE RECIBOS

Muy Sres. míos,    Nombre del niño/a: _______________________________________________________________________________

Ruego a Vds que a partir de esta fecha, las facturas de _______________________________________________________________

sean cargadas a la cuenta de: D. _____________________________________________________________________________________

Dirección: _______________________________________________________________________________  

     

 

Entidad Bancaria ___________________________  Sucursal ______________________  DC _____

Número de cuenta ________________________________________________________________

Dirección________________________________________________________________________

 

Firma __________________________________________   Fecha __________________________________