Divendres 30 Oct 2020

Contra l'arrenjament escolar. TOTS SOM CREMONA!