Dijous 20 Gen 2022
Dilluns, 18 Octubre 2021 20:25

[ir a la versión en castellano]

L’Assemblea General Ordinària tindrà lloc el pròxim 3 de novembre de 2021 a les 17:45 hores en primera convocatòria i a les 18:00 en segona, en el pati del CEIP Joaquín Sorolla, amb distància de seguretat i amb ús obligatori de mascareta.

Per les limitacions actuals de Conselleria, no podem oferir el servei de guarderia a les famílies.

L’ordre del dia de l’assemblea és el següent:

 • Lectura i aprovació de l'acta anterior
 • Memòria d’activitats del curs 2020-21
 • Estat de comptes i pressupostos per al curs 2021-22
 • Informació de l’inici del curs 2021-22 (Matinera, extraescolars, ...)
 • Renovació de la Junta directiva
 • Precs i preguntes


És important comentar que donat que alguns membres de la Junta no renovaran, actualment queden molt pocs membres actius, i cal que s’incorporen nous socis/sòcies per tal de mantindre la nostra associació activa i útil per al centre i les famílies sòcies.

Cal recordar que la participació en la Junta directiva és una tasca que es realitza de forma desinteressada, i quan aquesta ens suposa una càrrega excessiva que pot afectar a la vida personal es fa inassumible. Una junta directiva amb prou persones suposa una oportunitat de participar sense assumir un excès de feina com actualment suportem els membres actius de l’AMPA.

Aquells socis/sòcies que desitgen participar en la Junta directiva podran fer la sol·licitud emplenant el formulari disponible a:

Presentació de candidatura a membre de la Junta Directiva

El formulari el poden enviar per correu electrònic a Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la. , fins un dia abans de la data de l'assemblea, juntament amb una còpia del DNI escanejat, o bé presentar-lo el mateix dia a l’inici de l’assemblea.

Aquells/es socis/sòcies que no puguen assistir poden delegar el seu vot emplenant l'imprès disponible a l’adreça:

Delegació de vot

que s’haurà de remetre per correu electrònic a  Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la. fins un dia abans de la data de l'assemblea, o bé presentar-lo el mateix dia a l’inici de l’assemblea.

Recordem que, segons els estatuts, només s'admet una delegació de vot per soci/sòcia.

Vos esperem!!


[versión en castellano]

La Asamblea General Ordinaria tendrá lugar el próximo 3 de noviembre de 2021 a las 17:45 en primera convocatoria y a las 18:00 en segunda, en el patio del CEIP Joaquín Sorolla, con distancia de seguridad y uso obligatorio de mascarilla.
 
Debido a las limitaciones actuales de Conselleria, no podemos ofrecer el servicio de guardería a las familias.
 
Orden del día:
 • Lectura y aprobación del acta anterior
 • Memoria de actividades del curso 2020-21
 • Estado de cuentas y presupuestos para el curso 2021-22
 • Información del inicio del curso 2021-22 (Matinera, extraescolares, ...)
 • Renovación de la Junta directiva
 • Ruegos y preguntas
Es importante comentar que dado que algunos miembros de la Junta no renovarán, actualmente quedan muy pocos miembros activos, y es necesario que se incorporen nuevos socios/as a la Junta directiva para poder mantener nuestra asociación activa y útil para el centro y las familias socias.
 
Queremos recordar que la participación en la Junta directiva es una tarea que se realiza de forma desinteresada, y cuando ésta nos supone una carga excesiva que puede afectar a la vida personal se hace inasumible. Una junta directiva con suficientes personas supone una oportunidad de participar sin asumir un exceso de trabajo como actualmente soportamos los miembros activos de la AMPA.
 
Aquellos socios/as que quieran participar en la Junta directiva podrán hacer la solicitud rellenando el formulario disponible en:
 
 
El formulario se puede enviar por correo electrónico a  Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la. , hasta un día antes de la fecha de la asamblea, junto con una copia del DNI escaneado, o bien presentarla el mismo día al inicio de la asamblea.
 
Aquellos/as socios/as que no puedan asistir pueden delegar su voto rellenando el impreso disponible en la dirección:
 
 
que se debe remitir por correo electrónico a  Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la. , hasta un día antes de la fecha de la asamblea, o bien presentarlo el mismo día al inicio de la asamblea.
 
Recordamos que, según los estatutos, sólo se admite una delegación de voto por socio/a.

Os esperamos!!

Divendres, 16 Octubre 2020 06:31

CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA
AMPA CEIP JOAQUÍN SOROLLA
Benvolgudes famílies, tutors i tutores,
l’Assemblea General Ordinària serà el pròxim 6 de novembre de 2020 a les 18:00 hores en
primera convocatòria i a les 18:15 en segona, per via telemàtica usant la plataforma Zoom
en l’adreça ​ https://us02web.zoom.us/j/82476709269
Ordre del dia:
*Lectura i aprovació de l'acta anterior
*Memòria d’activitats del curs 2019-20
*Estat de comptes, canvi de banc i pressupostos per al curs 2020-21
*Informació de l’inici del curs 2020-21 (Matinera, extraescolars, ...)
*Proposta d’instal·lació de filtres HEPA en les aules
*Decisió a prendre sobre la quota de l’AMPA per al curs 2020-21
*Aprovació de nous membres per a les vacants actuals de la Junta directiva
*Precs i preguntes
Aquells socis/sòcies ​ que desitgen participar en la Junta directiva podran fer la sol·licitud
enviant ​ per correu electrònic a ​ Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la. ​ , fins un dia abans de la data de
l'assemblea, còpia del DNI escanejat i ​ el formulari disponible a:
http://www.ampasorolla.org/joomla/index.php/documentacion/formularios/item/378-impres-p
er-a-la-presentacio-de-candidatura-a-membre-de-la-junta-directiva
Aquells/es socis/sòcies que no puguen assistir poden delegar el seu vot emplenant l'imprès
adjunt a aquesta circular, que s’haurà de remetre per correu electrònic a
Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la. fins un dia abans de la data de l'assemblea. Recordem que, segons
els estatuts, només s'admet una delegació de vot per soci/sòcia.
Una cordial salutació,
Junta directiva de l’AMPA del CEIP Joaquín Sorolla
DELEGACIÓ DE VOT PER A L'ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA
AMPA CEIP JOAQUÍN SOROLLA
Davant la impossibilitat d'assistir personalment a l'Assemblea General Ordinària convocada
el dia 6 de novembre de 2020 a les 18:00 en primera convocatòria i a les 18:15 en segona
convocatòria,
En/Na_______________________________________ amb DNI ______________ amb ple
dret de vot, per la present delegue la meua representació i vot a favor
d’En/Na_______________________________________ amb DNI ______________ perquè
em represente i vote en el meu nom.

 

 

Signat (soci/sòcia delegant)          Signat (soci/sòcia delegat/da)

_________________________________________________________________________-

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
AMPA CEIP JOAQUÍN SOROLLA
Estimadas familias, tutores y tutoras:
la Asamblea General Ordinaria será el próximo 6 de noviembre de 2020 a las 18:00 en
primera convocatoria y a las 18:15 en segunda, por vía telemàtica usando la plataforma
Zoom en la dirección ​ https://us02web.zoom.us/j/82476709269
Orden del día:
*Lectura y aprobación del acta anterior
*Memoria de actividades del curso 2019-20
*Estado de cuentas, cambio de banco y presupuestos para el curso 2020-21
*Información del inicio del curso 2020-21 (Matinera, extraescolares, ...)
*Propuesta de instalación de filtros HEPA en las aulas
*Decisión a tomar sobre la cuota del AMPA para el curso 2020-21
*Aprobación de nuevos miembros para las vacante actuales en la Junta directiva
*Ruegos y preguntas
Aquellos socios/as ​ que quieran participar en la Junta directiva podrán hacer la solicitud
enviando ​ por correo electrónico a ​ Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la. ​ , hasta un día antes de la fecha de
la asamblea, copia del DNI escaneada y ​ el formulario disponible en:
http://www.ampasorolla.org/joomla/index.php/documentacion/formularios/item/378-impres-p
er-a-la-presentacio-de-candidatura-a-membre-de-la-junta-directiva
Aquellos/as socios/as que no puedan asistir pueden delegar su voto rellenando el impreso
adjunto a esta circular, que se deberá enviar por correo electrónico a ​ Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la.
hasta un día antes de la fecha de la asamblea. Recordamos que, según los estatutos, sólo
se admite una delegación de voto por socio/a.
Un cordial saludo,
Junta directiva del AMPA del CEIP Joaquín Sorolla
DELEGACIÓN DE VOTO PARA LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
AMPA CEIP JOAQUÍN SOROLLA
Dada la imposibilidad de asistir personalmente a la Asamblea General Ordinaria convocada
el día 6 de noviembre de 2020 a las 18:00 en primera convocatoria y a las 18:15 en
segunda convocatoria, en el Salón de Actos del colegio,
D./Da.________________________________________ con DNI ______________ con
pleno derecho de voto, delego por la presente, mi representación y voto a favor de
D./Da.________________________________________ con DNI ______________ para
que me represente y vote en mi nombre.

 

 


Firmado (socio/a delegante)                              Firmado (socio/a delegado/a)

Dimarts, 06 Octubre 2020 09:32

CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

AMPA CEIP JOAQUÍN SOROLLA

Benvolgudes famílies, tutors i tutores,

L'Assemblea General Ordinària serà el pròxim dilluns 11 de novembre de 2019 a les 17:00 hores en primera convocatòria i a les 17:15 en segona, al Saló d'Actes del col·legi amb el següent Ordre del dia:

 1. Lectura i aprovació de l'acta anterior

 2. Pressupostos

 3. Modificació dels estatuts (% de reserva, nombre de membres junta)

 4. Renovació de la Junta ( Els socis/sòcies interessats a formar part de la junta hauran de remetre un escrit signat a l’AMPA juntament amb una fotocòpia del DNI)

 5. Escola matinera (menjar i preu)

 6. Extraescolars (temps del menjador)

 7. Pare Noel i concurs de postals nadalenques

 8. PT i ràtio

 9. Ampliació de l'horari de recollida dels xiquets i les xiquetes

 10. Precs i preguntes

  Us recordem que hi haurà servei de guarderia.

Aquells/es socis/sòcies que no puguen assistir-hi poden delegar el seu vot imprès adjunt a aquesta circular. Us recordem que, segons els estatuts, només s'admetrà una delegació de vot per soci/sòcia.

Una cordial salutació,

Junta Directiva AMPA del CEIP Joaquín Sorolla

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DELEGACIÓ DE VOT PER A L'ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE

L'AMPA CEIP JOAQUÍN SOROLLA

Davant la impossibilitat d'assistir personalment a l'Assemblea General Ordinària convocada el dia 11 de novembre de 2019 a les 17:00 en primera convocatòria i a les 17:15 en segona convocatòria, en el Saló d'Actes del col·legi, En/Na. _____________________________________________ amb DNI ______________ amb ple dret de vot, per la present delegue la meua representació i vot a favor de En/Na ______________________________________________ amb DNI ______________ perquè em represente i vote en el meu nom.

Signat (soci/a delegant) Signat (soci/a delegat/da)

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

AMPA CEIP JOAQUÍN SOROLLA

Estimadas familias, tutores y tutoras:

La Asamblea General Ordinaria será el próximo lunes 11 de noviembre de 2019 a las 17:00 en primera convocatoria y a las 17:15 en segunda, en el Salón de Actos del colegio, con el siguiente Orden del Día:

 1. Lectura y aprobación del acta anterior

 2. Presupuestos

 3. Modificación de los estatutos (% de reserva y número de miembros de la junta)

 4. Renovación de la Junta (los socios/socias interesados en formar parte de la junta deberán presentar un escrito a la A.M.P.A. junto con una fotocopia del D.N.I.)

 5. Escuela matinera (comida y el precio)

 6. Extraescolares (en horario de comedor)

 7. Pare Noel y concurso de tarjetas navideñas

 8. PT y ratio

 9. Ampliación del horario de recogida de los niños y las niñas

 10. Ruegos y preguntas

Os recordamos que habrá servicio de guardería.

Aquellos/as socios/as que no puedan asistir, pueden delegar su voto rellenando el impreso adjunto a esta circular. Recordamos que, según los estatutos, sólo se admitirá una delegación de voto por socio/a.

Un cordial saludo,

Junta Directiva del A.M.P.A. del C.E.I.P. Joaquín Sorolla

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DELEGACIÓN DE VOTO PARA LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL

A.M.P.A. DEL C.E.I.P. JOAQUÍN SOROLLA

Dada la imposibilidad de asistir personalmente a la Asamblea General Ordinaria convocada el día 11 de noviembre de 2019 a las 17:00 en primera convocatoria y a las 17:15 en segunda convocatoria, en el Salón de Actos del colegio, D./Dª. _________________________________________ con D.N.I. ______________ con pleno derecho de voto, delego por la presente, mi representación y voto a favor de D./Dª.____________________________________________ con D.N.I. ______________ para que me represente y vote en mi nombre.

Firmado (socio/a delegante) Firmado (socio/a delegado/a)