Dijous 28 Gen 2021

Eleccions a Junta Directiva de l'Ampa

CIRCULAR INFORMATIVA PER A LA RENOVACIÓ DE LES PERSONES QUE COMPONEN LA JUNTA DIRECTIVA DE L'AMPA JOAQUIN SOROLLA

Benvolgudes famílies, amb motiu de la renovació dels i de les components de la Junta Directiva de l'AMPA us informem del procediment per a l'elecció de les persones que vulguen formar part de la JUNTA DIRECTIVA:

PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES:

- Podran presentar-se per a ser triats com a components de la Junta Directiva de l'AMPA tots els socis de ple dret de l'Associació. Per a tal fi s'haurà d'estar al corrent del pagament de la quota de l'AMPA del present curs escolar (2015-2016) :

  • Quota 35 € BANKIA 2038 6300 96 6000046217

- Tot soci/a que vulga presentar la seua candidatura, haurà de fer-ho per escrit, omplint l'imprés que per a tal fi estarà a la seua disposició en l'oficina de l'AMPA i haurà d'adjuntar fotocòpia del DNI/NIE.

Podeu descarregar-vos l'imprés en l'apartat de Documentació/Formularis del nostre web a: http://www.ampasorolla.org/joomla/

- El termini per a presentar candidatures serà del 24 de setembre al 2 d'octubre de 2015, ambdós inclosos, a l'oficina de l'AMPA de dilluns a divendres de 9 a 9:30h.; o depositant la documentació anteriorment mencionada en la bústia de l'AMPA.

PUBLICACIÓ DE LLISTES

- Una vegada finalitzat el període de presentació de candidatures, es publicarà la llista de candidats/es a formar part de la nova Junta Directiva en el taulell informatiu de l'AMPA del 8 al 15 d'octubre de 2015. Aquest termini també serà vàlid per a efectuar possibles reclamacions.

ELECCIÓ DELS I DE LES COMPONENTS DE LA JUNTA DIRECTIVA

- L'elecció dels i de les components de la Junta Directiva de l'AMPA es realitzarà mitjantçant Assemblea Extraordinària, convocada per a tal fi en els termes establits estatutàriament.

- Cada soci de l'AMPA, al corrent de pagament del present curs escolar, podrà triar per a la Junta Directiva un màxim de 10 candidats/es d'entre aquells/es que figuren en la llista de candidats/es publicada.

COMPOSICIÓ DE LA JUNTA DIRECTIVA

- Posteriorment, en la primera reunió de la nova Junta Directiva que tindrà lloc en els 3 dies següents a la celebració de l'assemblea, s'assignaran els càrrecs entre les persones designades.

 Segell AMPA