Matinera

L'escola Matinera permet a les famílies conciliar treball i atenció als xiquets i xiquetes, organitzada per l'AFA en les instal·lacions del centre educatiu.

Actualment, els alumnes poden entrar a partir de les 7:30 i fins les 8:30 i esmorzar al centre, fins l'hora d'inici de les classes.

Els monitors/es de la Matinera estan en comunicació constant amb l'AFA per a resoldre qualsevol dubte que els pares puguen tindre i garantir que els xiquets i xiquetes realitzen activitats lúdiques alhora que esmorzen i socialitzen amb els companys.

L'esmorzar inclou:


El servei es paga amb els abonaments de 10 usos, que s'han de comprar al local de l'AFA en l'horari d'atenció a les famílies, que podeu consultar en Contacte.

Hi ha dues possibilitats:

A finals de curs, els abonaments no utilitzats es podran retornar, a raó de 2,4€ per dia no utilitzat, o bé guardar per al curs següent. Per a devolucions, contacteu amb l'AFA per correu electrònic.

En compliment de l'article 18.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, informem que aquesta activitat està subvencionada per l'Ajuntament d'Alacant.